Waterkind in bibliotheken

Het toezenden van recensie-exemplaren van Waterkind aan NBD Biblion heeft ertoe geleid dat het debuut van Marijke Kolk binnenkort in diverse bibliotheken op de plank staat!

Bibliotheek
Bibliotheek Amsterdam

Het heeft even geduurd, maar NBD Biblion, de dienstverlener voor bibliotheken, heeft Waterkind inmiddels gerecenseerd (zie: de Boekensalon – Waterkind). Op basis van die recensie hebben diverse bibliotheken op het boek ingetekend.

Dat heeft een mooie bestelling opgeleverd: 60 exemplaren in één doos, altijd leuk!