Blootgelegd verschijnt op 21 juni

In de afgelopen maanden is er door Marijke Kolk en Margriet Wentink én door de betrokken studenten keihard gewerkt aan Blootgelegd.

Inmiddels kunnen we vol trots melden dat Uitgeverij Blooming dit ambitieuze boek zal uitgeven.

Het wordt op 20 juni 2019 gepresenteerd en is vanaf 21 juni verkrijgbaar.


Btw-verhoging leidt tot prijsstijging

De overheid heeft besloten dat het lage btw-tarief, dat van toepassing is op boeken, met ingang van 1 januari 2019 wordt verhoogd van 6 naar 9%.

Voor Uitgeverij Blooming betekent dit, dat de prijzen van de boeken per die datum zullen worden verhoogd.

Dit geldt niet voor eBooks, omdat die onder het hoge btw-tarief vallen, hetgeen ongewijzigd blijft.


Marijke Kolk werkt aan nieuw boek

Marijke Kolk, die in 2015 bij Uitgeverij Blooming debuteerde met Waterkind, werkt op dit moment aan een nieuw boek: Blootgelegd. Ze doet dat samen met traumadeskundige Margriet Wentink, die ook al een boek op haar naam heeft staan.

Met Blootgelegd willen Marijke en Margriet de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van trauma zichtbaar maken, om zo bij te dragen aan een grotere verdraagzaamheid en verbondenheid in onze samenleving.

Ze doen dat door in woord en beeld de portretten te tonen van meer dan twintig mensen die heel verschillende traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Alle interviews zijn gehouden door Journalistiekstudenten van de Hogeschool Utrecht, als onderdeel van de Honourscursus Het psychologisch Interview – Journalistiek en Trauma.

De foto’s van de geïnterviewden zijn gemaakt door de fotograaf Mascha Jansen.

Op dit moment zijn de onderhandelingen tussen Uitgeverij Blooming en de beide auteurs nog gaande.