Berichten van een dwaalster uit Indië – Ineke van Geest

Een leven van A tot Z
In 26 brieven, gerangschikt naar de letters van het alfabet, beschrijft Ineke van Geest ontmoetingen, ervaringen, onderwerpen van velerlei aard, die in haar leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Het zijn autobiografische gedenkstenen.

Een leven van A tot Z
Ze was vijf jaar toen ze gevangengenomen werd en in Japanse concentratiekampen opgesloten. Ze was tien jaar toen ze naar Nederland vluchtte vanwege het geweld in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. De vijf oorlogsjaren hebben haar denken en doen gevormd. Tot overlever. Gedurende de eerste vijf jaar van haar bestaan groeide ze onbezorgd op in de warme, groene bedding van Sumatra, samen met haar familie. In haar woorden: ‘Mijn denken, doen en handelen zijn in de tien beginjaren van mijn bestaan in Indië verankerd in paradijselijk schoon en oorlogsdrek’.

Een leven van A tot Z
Het bijzondere van de tocht van de dwaalster is dat Indië en de oorlogsjaren een rustplaats in haar leven hebben gekregen. Een wereldburgerbestaan.

Softcover | ISBN 9789083065670 | 233 pagina’s | € 20,99
eBook | ISBN 9789083221106 | € 10,99

Bevroren bloesem – Hannah Roelofson

Ik passeer het politiebureau en denk aan de laatste woorden die hij me toebeet. ‘Vergeet niet dat je uit vrije wil bent meegegaan.’ Het heeft geen zin om het bureau binnen te stappen om te vertellen wat mij zojuist is overkomen. Het is zijn woord tegen het mijne. Ik loop door de stille straten van de nacht richting mijn huis, fietsen is te pijnlijk. Mijn lichaam huilt.

Hannah Roelofson schetst in deze autobiografische roman subtiel en indringend hoe Julia tijdens een avondje stappen verkracht wordt en na deze traumatische gebeurtenis met vallen en opstaan weer grip krijgt op haar leven. Roelofson neemt je daarbij mee in een levensecht verhaal waarin schaamte, woede en de worsteling met de schuldvraag voortdurend op de loer liggen.

Jaarlijks zijn er in ons land 100.000 slachtoffers van seksueel geweld, zoals aanranding en verkrachting.* Bevroren bloesem geeft een treffend beeld van de impact en de nasleep van dergelijk seksueel geweld.

* bron: Centrum Seksueel Geweld

Softcover | ISBN 9789083065663 | 116 pagina’s | € 15,99
eBook | ISBN 9789083065687 | € 9,99

Blootgelegd – Marijke Kolk & Margriet Wentink

Geeft trauma een gezicht

Blootgelegd toont in woord en beeld de portretten van dertig mensen die heel verschillende traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt: van oorlogsgeweld tot de watersnoodramp, van seksueel misbruik tot het verlies van een kind of de moord op een ouder. Welke impact heeft zo’n schokkende gebeurtenis? En hoe pakt iemand de draad van het leven daarna weer op? De geportretteerden geven ons een kijkje in hun ziel. Ze tonen hun kwetsbaarheid en hun veerkracht. Ze geven trauma een menselijk gezicht.

Ieder portret, hoe persoonlijk ook, staat ook voor de verhalen van véle anderen in vergelijkbare situaties, voor wat mensen op veel grotere schaal in onze samenleving ervaren. Daarom zijn bij ieder portret feiten, cijfers en extra informatie opgenomen. Het boek bevat daarnaast de visies van een aantal gezaghebbende deskundigen.

Met Blootgelegd maken Marijke Kolk (journalist) en Margriet Wentink (traumadeskundige) de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van trauma zichtbaar, om zo bij te dragen aan een grotere verdraagzaamheid en verbondenheid in onze samenleving, want als we elkaars kwetsbaarheden kunnen zien gaan we anders naar de ander kijken.

Alle interviews zijn gehouden door studenten Journalistiek van de Hogeschool Utrecht, als onderdeel van de Honourscursus Het Psychologisch Interview – Journalistiek en Trauma. De foto’s van de geïnterviewden zijn gemaakt door fotograaf Mascha Jansen.

Softcover | ISBN 9789082998900 | 315 pagina’s | € 42,50

Dat dingetje waar jij van houdt – Atie van Lieshoud

Liefde voor een partner met dementie

Pieter is net 55 jaar als bij hem fronto temporale dementie wordt geconstateerd. Wat de diagnose voor hem betekent is slechts bij benadering vast te stellen, voor zijn vrouw Atie valt alles op z’n plek. Verwarring, dwangmatigheid en vreemde, onverklaarbare gedragingen die Atie al eerder had opgemerkt, blijken te kunnen worden toegeschreven aan deze aan Alzheimer verwante ziekte.

In een serie korte stukjes beschrijft Atie met humor en zachtheid de gezamenlijke tocht van dichtbij: de gedragsveranderingen, de praktische en psychologische drempels die genomen moeten worden als haar man naar de dagopvang moet, het verval van taal en decorum, opname in het verpleeghuis waar hij tussen aanmerkelijk oudere dementerenden terechtkomt en de onafwendbare weg naar het einde.

Meer nog dan de weergave van een tragisch proces is dit het verslag van een liefde die zich ‘voegt’ naar de veranderingen, een poging om hoe dan ook steeds te omarmen wat er nog wél is en de relatie inhoud te blijven geven.
Ook biedt het boek herkenning voor artsen, verpleegkundigen en medewerkers van het verpleeghuis. Met waardering voor de zorg legt Atie de gevolgen van de hoge werkdruk bloot en geeft ze inzicht in hoe (kleine) beslissingen grote impact kunnen hebben op familie en bewoners.

Softcover | ISBN 9789082345834 | 135 pagina’s | € 15,45
eBook | ISBN 9789082345841 | € 8,95

De man van mijn moeder – Benjamin W. van ’t Hof

misschien een liefdesroman

Lotte zou alles doen voor haar geliefde.
Haar leven voor hem geven, als het moest.
Alleen… haar geliefde was haar zoon…

Dit is een waargebeurd verhaal over een incestueuze moeder-zoon relatie. Hoe kon Lotte zo worden? Haar jeugd in het nazi-Duitsland van Hitler blijkt de sleutel. Minutieus schildert de auteur hoe Lotte de verwerking van haar bizarre verleden stelselmatig uit de weg gaat en haar gefrustreerde liefde op haar zoon Walter projecteert. Hoe zij van slachtoffer tenslotte tot dader wordt…
Het is Walter die de cirkel uiteindelijk doorbreekt. Maar de relatie met Lotte zal hem decennialang blijven achtervolgen, tot de ontmoeting met een jonge vrouw zijn leven een andere wending geeft. Hij slaagt waar Lotte faalde: hij verwerkt zijn verleden en laat het los.
Maar dan kruist Lotte nogmaals zijn pad…
De zinderende finale van deze psycho-erotische roman vindt zijn ontknoping pas op de laatste bladzijden…

Een verontrustend boek over de levenslange gevolgen van een getroebleerde jeugd en de (on)mogelijkheid daarmee af te rekenen; over het al dan niet autonome karakter van de menselijke seksualiteit; over het ontstaan van waanzin en de geheel eigen logica daarvan.

Aan het eind blijft de vraag wie over Lotte zal durven oordelen, laat staan haar veroordelen, nadat men haar tot in de intiemste details heeft leren kennen.

Softcover | ISBN 9789083065694 | 531 pagina’s | € 26,99

De oorlog van mijn moeder in mij – Marianne des Bouvrie

Een zoektocht naar een liefdevol leven

Hoe vind je je weg naar een vrij leven? Voor Marianne, dochter van een in het Jappenkamp getraumatiseerde moeder, wordt het naarmate de jaren verstrijken steeds duidelijker dat ze op zoek moet naar haar authentieke zelf om haar eigen vrijheid te verwerven. Een vrijheid die haar moeder zo lang geleden is afgenomen en die ze helaas nooit meer terug heeft kunnen vinden.

In De oorlog van mijn moeder in mij beschrijft Marianne haar persoonlijke, veelal emotionele zoektocht om aan het oorlogsverleden van haar moeder te ontsnappen. Zoals veel van haar generatiegenoten met door de oorlog getraumatiseerde ouders, is ze van jongs af aan verbonden met de verhalen en de verschrikkingen uit het verleden. Omdat ze zo graag de liefde van haar moeder wil voelen, neemt ze het onbewust op zich om haar moeders trauma mee te dragen. Marianne ontwikkelt daardoor in haar vroege jeugd een eigen trauma dat later leidt tot talrijke lichamelijke klachten. Juist die klachten geven haar de ruimte om op onderzoek uit te gaan en het contact te herstellen met haar eigen lichaam en vooral met het vrouw zijn. Het vrouw zijn dat haar moeder zo verafschuwde omdat het haar veel ellende had opgeleverd in het Jappenkamp.

De oorlog van mijn moeder in mij schetst aan de hand van het persoonlijke verhaal van Marianne de lastige weg die veel naoorlogse generatiegenoten afleggen, verlangend naar hun eigen vrijheid. Onderweg naar een lichter leven waarin het familieverhaal, ook door volgende generaties, niet meer als een blok meegedragen hoeft te worden.

Softcover | ISBN 9789082998986 | 222 pagina’s | € 20,95
eBook | ISBN 9789082998979 | € 10,95

Dun ijs – Tiny Jaarsma

Een vrouw op weg naar de top van de wetenschap

Als cardiologe Jonne van der Veen op zaterdag het congresgebouw binnenstapt is ze ervan overtuigd dat dit een succesvolle internationale bijeenkomst zal worden. Ze heeft zich al jaren staande gehouden in de mannenwereld van de cardiologie en verwacht dit jaar met steun van haar vrouwelijke collega’s een plaats in de top van de Europese beroepsvereniging te veroveren. Als de verhoudingen in het machtsbolwerk gaan verschuiven, moet Jonne een aantal keuzes maken en komen vriendschappen, ambities, loyaliteit en het verlangen naar geborgenheid op gespannen voet met elkaar te staan.

Dun ijs geeft een onthullende en soms hilarische inkijk in de wereld van een vrouw aan de top van de medische wetenschap.

Softcover | ISBN 9789082998962 | 239 pagina’s | € 20,95
eBook | ISBN 9789082998931 | € 10,95

Een ongelukkige plek – Afke Jong

Verhalen over de kwetsbaarheid van ouderschap en veerkracht van kinderen

Familie. De plek waar mensen zich geborgen voelen en tegelijk soms Een ongelukkige plek. In deze verhalenbundel worstelen moeders en vaders, dochters en zonen met die ene belangrijke kwestie: ben ik goed genoeg, heb ik het goed genoeg gedaan?

Het is niet eenvoudig deze vraag te beantwoorden. Goed genoeg blijkt een precair evenwicht tussen omstandigheden, geschiedenis, persoonlijkheid en geluk. Misschien hadden net iets andere omstandigheden een leven een andere wending kunnen geven. Misschien. Tegelijk wordt iemands persoonlijkheid juist door die omstandigheden gevormd.

Softcover | ISBN 9789083221113 | 179 pagina’s | € 17,99
eBook | ISBN 9789083221120 | € 9,99

Goudenregen – Vincent Cornelissen

Kroniek van een levensgenieter met ALS

‘Uit mijn verwarde gedachten heb ik deze nacht een plan gedestilleerd. Om te voorkomen dat het vervliegt als een half herinnerde droom neem ik mijn iPad om het vast te leggen. Dit is de eerste stap die ik zelf weer wil gaan zetten. Een stap waarvan ik zelf de richting bepaal.’

Toen Vincent Cornelissen de diagnose ALS kreeg, wilde hij zich daar niet zomaar bij neerleggen. Was er voor hem nu zomaar een onvermijdelijk vervroegd einde afgekondigd? Was er geen oplossing?
In dit boek laat Vincent Cornelissen zien hoe de onheilstijding die hem trof, juist levenskracht in hem losmaakte. Opgeschreven vanuit de gedachte dat misschien ook anderen daar iets aan hebben. Bij ieder hoofdstuk heeft hij een muzieksuggestie opgenomen die de bijpassende sfeer weergeeft.

Softcover | ISBN 9789082998993 | 171 pagina’s | € 18,50
eBook | ISBN 9789082998917 | € 10,95

Grondvesten – Inge Alberts-de Groot

Overeind blijven als je basis wankel is

1979 – ‘Hoe kon je zo stom zijn?’ reageert haar moeder als Sandra opbiecht dat ze overtijd is. Om zichzelf en haar moeder de schande van een tienerzwangerschap te besparen, kiest ze overhaast voor een abortus. Ze denkt dat daarna alles weer normaal is.
2007 – Jarenlang drukt ze schaamte, verdriet en teleurstelling weg totdat de tranen zich niet langer laten tegenhouden. Net als ze is toegelaten aan het conservatorium, wordt ze door angst overspoeld en maakt ze bijna een eind aan haar leven. Wat is de kern van haar verdriet en gemis?
2012 – Sandra is op haar vijftigste meer in balans, maar zingen lijkt verleden tijd. Het contact met haar moeder verloopt stroef. Ze verlangt naar meer verbondenheid, maar eerst moet ze veel oud zeer opruimen…

Wat begint als dagboek voor verwerking van verdrongen verdriet, wordt een roman. Over eenzaamheid en schaamte, over de rode draad van zingen in haar leven, maar vooral over het herstel van familiebanden en de onverwoestbare liefde tussen ouder en kind.

Softcover | ISBN 9789082998948 | 300 pagina’s | € 21,95
eBook | ISBN 9789083065601 | € 10,95

Het verhaal van L – Pieter Sparre

Lotte heeft aan Michiel een liefhebbende en loyale echtgenoot, maar in erotisch opzicht ontbreekt er iets. Hun relatie komt verder onder druk te staan als Lottes vader, werkzaam op de Nederlandse ambassade in Rome, plotseling overlijdt. Een ontdekking op zijn computer roept de vraag op of hij wel de liefdevolle, integere man was die Lotte en velen met haar in hem zagen. Hoe goed kenden Lotte en Michiel hem, hoe goed kennen zij zichzelf en hun eigen diepere behoeften en grenzen? Wat betekent het om daar trouw aan te zijn?

Liefde, lust en loyaliteit zijn de overheersende thema’s in deze roman.

Pieter Sparre (1943) groeide op in Terneuzen en studeerde scheikunde in Leiden. Na zijn promotie in 1972 werkte hij een aantal jaren als leraar scheikunde in het voortgezet onderwijs en daarna tot aan zijn pensioen als opleider en bestuurder aan het centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing aan de universiteit van Leiden.

Softcover | ISBN 9789083221137 | 219 pagina’s | € 21,99
eBook | verschijnt begin 2024

Levenskunst – Henriëtte Doosje

Verhalen over Leven, Liefde en Rouw

Levenskunst – Verhalen over Leven, Liefde en Rouw bevat 31 verhalen rondom verlies en rouw, gebaseerd op ervaringen in de praktijk van de schrijfster én op haar persoonlijke leven.

De verhalen geven een openhartig inkijkje in het leven van verschillende mensen, jong en oud. Mensen die een geliefde verliezen door overlijden, geconfronteerd worden met een onverwachte scheiding of hun grote kinderwens niet in vervulling zien gaan. Mensen die worstelen om hun pad van rouw te vinden, om te leren rouwen op de manier die bij hen past.
Levenskunst laat tegelijkertijd zien dat veel thema’s in rouw universeel en herkenbaar zijn. Het boek geeft de lezer daarmee een handreiking en troost in tijden van verlies, want leren omgaan met rouw is een Levenskunst.

Hardcover | ISBN 9789082998924 | 119 pagina’s | € 16,95

Met pek en veren – Petra Keijl

Als je man wordt beschuldigd van seksueel misbruik

Wat doet het met je als je man wordt beschuldigd van seksueel misbruik? Met pek en veren is een autobiografisch verhaal over het gevaar en vooral de gevolgen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Over een heksenjacht, publieke schandpalen en het einde van een mooie carrière.

Liz’ man wordt midden in de nacht van zijn bed gelicht en belandt in de cel. De aanklacht: seksueel misbruik van een ex-cliënte. Hij is op dat moment directeur van een door hem opgerichte stichting die met groot succes hulp biedt aan mensen met wie de reguliere hulpverlening geen raad weet. Maar is er hier wel sprake van seksueel misbruik? Of spelen er andere motieven? De beschuldiging zet het leven van Liz en haar gezin compleet op z’n kop en de nachtmerrie lijkt maar niet te stoppen.

Softcover | ISBN 9789082345889 | 252 pagina’s | € 20,95
eBook | ISBN 9789082345896 | € 9,95

mindfulness in het veld van aandacht – Jolien Posthumus

Velen hebben de wens om mindfulness onderdeel te maken van hun dagelijks leven. Dat gaat met vallen en opstaan. Soms is een bemoedigend steuntje in de rug nodig om de beoefening weer op te pakken. Mindfulness in het veld van aandacht biedt inspiratie en ondersteuning bij de beoefening voor iedereen die eerder deelnam aan trainings-, verdiepings- of stiltedagen of op een andere wijze in aanraking is gekomen met mindfulness.

De inspirerende teksten in deze bundel zijn ingedeeld naar de binnen de mindfulnessbeoefening bekende houdingskwaliteiten.

Hardcover | ISBN 9789082998955 | 143 pagina’s | € 18,50

Oorlogsnormaal – Ineke van Geest

Oorlog ontneemt je je paspoort om te bestaan

Oorlog voeren is tijdloos en grenzeloos. Oorlogen zijn er altijd en overal. De geschiedenis leert ons dat de mens telkens behoefte voelt om de ander te vernietigen. Kennelijk is er tot nu toe geen andere manier voorhanden om onmacht en de erkenning daarvan te kanaliseren.
Macht krijgen over de tegenstander en deze daaraan onderwerpen vormen het doel. De reden daartoe is op emotionele gronden gestoeld. Oorlog kent geen winnaars. Na afloop blijkt de onmacht te zegevieren. De verliezen aan mensenlevens, de materiële en immateriële schade zijn zo groot dat het generaties kost om hiervan te herstellen. We komen niet verder in menslievendheid.

Sinds de COVID-19-pandemie onderscheiden we diverse soorten ‘normaal’: het oude, het pandemienormaal en het nieuwe. Het begrip is inmiddels zo ingeburgerd dat ‘Oorlogsnormaal’ eraan toegevoegd kan worden.

Als ervaringsdeskundige beschrijft Ineke van Geest hoe destructief en vervreemdend een oorlogsjeugd is en hoe bepalend de hare is voor haar leven.

Een koffertje dat Ineke op haar derde verjaardag van haar ouders kreeg wordt haar toevluchtsoord. Haar levenslange steun en toeverlaat. Een plek waar ze zich veilig kan verbergen te midden van haar angsten en onzekerheden. De onbegrijpelijke wereld buitensluitend. Haar troost.

Softcover | ISBN 9789083221182 | 178 pagina’s | € 20,99
eBook | verschijnt binnenkort

Wanneer voelen voor een kind gevaarlijk is – Lilian Hanekamp

De poëzie van Lilian Hanekamp geeft een rauw en veelal schrijnend beeld van de wijze waarop zij zich staande heeft weten te houden tijdens een zeer onveilige jeugd, waarin haar alle eigenheid werd ontnomen en er voor haar geen bestaansrecht was.

In treffende beelden en woorden geeft ze de lezer een inkijk in haar eigen binnenwereld als vluchtplek, soms illusies creërend om het uit te kunnen houden, met een beschermlaag van overschreeuwen, verdringen en aanpassen, vechtend tegen de geplante zaadjes van verdorvenheid en slechtheid.

Softcover | ISBN 9789083065632 | 110 pagina’s | € 16,95

Wat overblijft – Pieter Sparre

Als Matthijs Eykenboom, voormalig leraar klassieke talen, op latere leeftijd begint aan een promotieonderzoek, weet hij nog niet hoezeer zijn leven hierdoor een andere wending zal nemen. Begeleider en beoogd promotor is de twee jaar oudere, extravagante Johanna Vriesman, een excellent papyrologe. Matthijs raakt zozeer onder de indruk van haar en de eigenzinnige manier waarop ze in het leven en haar werk staat, dat hij bereid is veel waarin hij ooit geloofde op het spel te zetten. Na een onverkwikkelijke affaire, waarbij ze beiden betrokken zijn, moet Johanna bij het onderzoeksinstituut vertrekken en verliest Matthijs alle contact met haar.

Twintig jaar later ontvangt hij een uitnodiging naar Leuven te komen waar Johanna een prestigieuze academische onderscheiding zal krijgen. Samen met drie anderen reist hij via zijn geboorteplaats Terneuzen naar de Belgische universiteitsstad. Tijdens de reis overdenkt Matthijs de jaren die achter hem liggen en probeert hij voor zichzelf helder te krijgen wie hij geworden is en wat hij van de hernieuwde ontmoeting met haar verwacht. En dan staan ze weer tegenover elkaar…

Wat overblijft is een roman over ouder worden, vergankelijkheid, overgave en geldingsdrang. Maar bovenal gaat het om wat er resteert als het stof van de tijd is weggeblazen.

Softcover | ISBN 9789082345865 | 233 pagina’s | € 20,95
eBook | ISBN 9789082345872 | € 9,95

Waterkind – Marijke Kolk

Een verhaal over liefde, verlies en verlangen

Marijkes leven wordt steeds sterker bepaald door haar groeiende kinderwens. Wanneer een natuurlijke zwangerschap uitblijft, gaat ze het ziekenhuistraject in en verlegt ze elke keer opnieuw haar grens. Want alles is toch maakbaar in deze wereld? Dat zegt ook Sandra, de ex van haar man, die leeft volgens de principes van een moderne spirituele beweging. Als Marijke net haar tweede miskraam achter de rug heeft, raakt Sandra (op haar 42e) zwanger…

Waterkind is een eerlijk, rauw en ontroerend verslag van een vrouw die moet zien te leven met haar onvruchtbaarheid. Tegelijkertijd is het een aanklacht tegen de moderne maatschappij. Een maatschappij waarin kinderen krijgen en opvoeden een grote uitdaging is voor een koppel, maar ongewild geen kinderen krijgen misschien een nog wel grotere uitdaging.

Softcover | ISBN 9789082345827 | 134 pagina’s | € 18,00
eBook | ISBN 9789082345810 | € 9,50

Zwerkbal & ander quarantaineleed – Marijke Kolk, Noah Moeys, Xander Zwemstra

student en docent in tijden van corona

Nu de hogescholen en universiteiten gesloten zijn, zijn studenten gedwongen thuis te studeren en docenten om vanuit huis les te geven; een hele uitdaging. Wat doet het met je als je jong bent en je niet meer met vrienden in de kroeg kunt afspreken of als je als docent bijna geen collega’s meer ziet?

In deze bundel columns laten Xander Zwemstra (1997) en Noah Moeys (1997), beiden student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht, én docent/journalist Marijke Kolk (1971) zien hoe dat is, (over)leven in coronatijd.

Softcover | ISBN 9789083065618 | 69 pagina’s | € 9,99